Innovació


P16) Pool‐id Legipid PREMI

Legipid® on PrimeLab

VEREDICTE

Quantifica la presencia de Legionella en una fracció del temps requerit pels tests convencionals, cosa que permet diagnòstics molt més ràpids, així com anar comprovant els resultats de les mesures correctives aplicades. El seu potencial d’aplicació s’estén a d’altres entorns diferents als de les piscines, com les torres de refrigeració. Destaquem també que sigui fruït de la col·laboració entre investigadors del camp de la biologia i els fabricants del fotòmetre que serveix de base al sistema.


DESCRIPCIÓ

Kit per a realitzar proves de legionel·la amb un fotòmetre PrimeLab 1.0.
La forma més comuna per detectar la legionel·la és amb un cultiu que requereix 7-14 dies d’incubació/creixement abans d’arribar a un resultat. Legipid® es basa en mètodes inmunomagnètics que només necessiten una hora per oferir una lectura quantitativa en un rang de 60 a 1.000.000 cfu/l que compleix amb les normes AOAC d’anàlisi. No es veu afectat per la presència de legionel·la morta o d’altres espècies que de vegades provoquen falsos positius.

POOL-I.D. GMBH
www.pool‐id.com


P29) ITS eXact iDip MENCIÓ

eXact iDip®

VEREDICTE

Aconsegueixen fer accessibles els professos de mesura de qualitat de l’aigua a un públic més generalista, traient partit del potencial d’utilitzar el fotòmetre en connexió amb un telèfon intel·ligent.

DESCRIPCIÓ

Fotòmetre de mà amb comunicació Bluetooth bidireccional amb un smartphone.
Pot efectuar més de 35 tests que es poden descarregar de forma individual segons les necessitats de l’usuari. El dispositiu envia les lectures al telèfon, incloent la posició GPS, i les dades es poden emmagatzemar per crear un historial de resultats, així com enviar-les per correu electrònic, compartir-les a les xarxes o exportar-les en format csv. L’aplicació calcula índexs de RSI i treballa en 7 idiomes.

ITS EUROPE
www.itseurope.co.uk


DCIM101GOPRO MENCIÓ

Robot eléctrico Marlin

VEREDICTE

Ha incrementat la facilitat d’ús del robot netejador, que pot romandre a l’aigua contínuament gràcies a que ell mateix recarrega les seves bateries per inducció, sense haver de sortir a la superfície. Això el converteix en un aparell sense cables, quelcom inèdit al mercat.

DESCRIPCIÓN

Robot netejador per a piscines de fins a 50 m de llarg que funciona sense cables i recarrega les seves bateries sota l’aigua per inducció.
Això permet que el robot efectuï qualsevol moviment sense obstacles ni restriccions, ja sigui en superfícies horitzontals o verticals. Es pot programar a través de Bluetooth usant la tablet que es lliura amb el robot o mitjançant una aplicació per a smartphone.

DIASA INDUSTRIAL SA
www.diasaindustrial.com

P34) Ercros Tableta DIPLOMA DE SELECCIÓ

Tableta de cloro con repelente de insectos microencapsulado

VEREDICTE

És fruit d’un complex procés de desenvolupament de producte, al llarg del qual s’ha aconseguit resoldre el repte de compatibilitzar en una mateixa pastilla el clor i el repel·lent d’insectes o d’altres productes.

DESCRIPCIÓ

Tableta de clor que incorpora un additiu repel·lent d’insectes el qual va microencapsulat en un material nanoporós.
La microcàpsula protegeix l’additiu i evita que l’àcid tricloroisocianúric oxidi al repel·lent fins tornar-ho ineficaç. A més, aconsegueix que es vagi alliberant de forma progressiva a mesura que es va desprenent del seu agent encapsulant. No interfereix amb les funcions del clor, no deixa residus i substitueix l’olor característica de les tabletes per una altra de més agradable.

ERCROS SA
www.ercros.es

 

Comments are closed.