CONTACTE

ITeC, Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya

C. Wellington 19
ES-08018 Barcelona
T. (+34)93 309 34 04
piscina@itec.cat
www.itec.cat