Piscina pública

PREMI

PISCINA MUNICIPAL COBERTA CONSTANTINA, SEVILLA (ES)

JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE; ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING SLU; FERNANDO SUÁREZ CORCHETE, MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CASERO, LORENZO MURO ÁLVAREZ, ARQUITECTES

VEREDICTE

Resol amb solvència un projecte molt condicionat pel baix pressupost, i proposa una envolvent constructiva que és auster sense ser sever i aconsegueix qualificar positivament el seu entorn. El disseny arquitectònic passiu es posa al servei tant de la protecció solar com de la privacitat, i es complementa amb altres mesures actives i un ús adequat dels materials.

DESCRIPCIÓ

El programa de piscina, vestuaris i gimnàs es desenvolupa en una sola planta per no crear barreres arquitectòniques, en un edifici en forma de “C” que envolta un espai públic enjardinat i optimitza l’orientació solar. Unit a l’aïllament tèrmic extra i a l’aprofitament d’energies renovables, ha permès certificar l’edifici com classe A d’eficiència energètica.

 

MENCIÓ

PISCINA COBERTA EN UN CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL. TORRE ROJA. VILADECANS, BARCELONA (ES)

AJUNTAMENT DE VILADECANS; URBASER SA, CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CONDAL SA, MANEL BRULLET I TENAS, ARQUITECTE, MIQUEL PORTELL TARRÉS, ENGINYER

VEREDICTE

Compta amb una il·luminació natural de qualitat i una curosa selecció de materials.

DESCRIPCIÓ

La piscina compta amb dos vasos contigus: un de natació i un altre lúdic. S’ha buscat reduir l’impacte ambiental amb estratègies tant passives (control de la radiació solar, espais intermedis per al control tèrmic) com a actives (cobriment nocturna de l’aigua amb manta tèrmica, ACS solar, free-cooling, ventilació proporcional al nivell de contaminació interior, reconducció dels excedents interns d’energia cap a zones deficitàries). L’edifici ha obtingut el certificat energètic classe A.

 
MENCIÓ

PISCINA ESPORTIVA PER A UN CLUB SOCIAL. SECTOR OESTE. ESCAZÚ, SAN JOSÉ (CR)

ACUARIUM PISCINAS & SPAS; XAVIER ROCA VALLEJO, ENGINYER

VEREDICTE

S’ha prestat especial atenció a la coberta metàl·lica, que es converteix en protagonista, protegint però no confinant la piscina.

DESCRIPCIÓ

La piscina de 382 m² està continguda en un pavelló cobert amb una volta d’estructura metàl·lica, aguantada amb uns arcs en forma de cintra. Només dos de les quatre parets del recinte són opaques, amb el que la piscina aconsegueix un contacte molt obert amb l’exterior.

 

.