Piscina Residencial

PREMI

PARELLA DE PISCINES EN RESIDÈNCIA UNIFAMILIAR. CASA SARDINERA. XÀBIA, ALACANT (ES)
Casa-Sardinera-1 Casa-Sardinera-2
PROMOTOR PARTICULAR; CONSTRUCCIONES FRANCÉS SA, CTM CONSTRUMA; RAMÓN ESTEVE CAMBRA, ARQUITECTO, EMILIO PÉREZ TOLEDO, ARQUITECTE TÈCNIC.

VEREDICTE

Interessant diàleg entre els vasos de piscina i el paisatge que els rodeja, amb l’arquitectura com intermediària. Aconsegueix que els diferents mecanismes de sostenibilitat (recuperació d’aigües pluvials, geotèrmia, ventilació) acabin integrats sense esforç en el conjunt arquitectònic.

DESCRIPCIÓ

S’ha combinat una piscina exterior desbordant que reprodueix les formes irregulars de l’edifici, amb una piscina interior en forma de carril de natació. L’habitatge compta amb un dipòsit subterrani que funciona com a aljub d’aigua pluvial però que també recull l’aigua dels rentats del filtre, i es pot reutilitzar amb seguretat per al reg del jardí gràcies a que el sistema de desinfecció no compromet la qualitat de l’aigua.

 

 

MENCIÓ

PISCINA I SPA EN RESIDÈNCIA UNIFAMILIAR. XÀBIA, ALACANT (ES)

Javea-2 Javea-1
PROMOTOR PARTICULAR; GUNITEC POOL SPA SL

VEREDICTE

Piscina que participa en un espai exterior molt elaborat, en el que s’ha resolt una topografia molt severa, i que allotja un treball de vegetació molt acurat. El protagonista de tot el conjunt és la pedra natural, en tot un ventall de varietats.

DESCRIPCIÓ

Conjunt de piscina desbordant i zona de spa en el qual s’ha prestat especial atenció als temes d’acabats i d’automatització. En els acabats el protagonista és la pedra natural, en un ventall de tipus, colors i formats. L’equip de la piscina inclou sistemes automàtics d’ompliment i neteja del fons, combinats amb el filtrat amb cristall actiu

 

 

DIPLOMA DE SELECCIÓ

PISCINA DE BIODISSENY TOURMEN POOL. ALBITRECCIA, CÒRSEGA (FR)
Tourment-2 Tourment-1
PISCINES ECO CONCEPT; BIODESIGN POOLS; EMMANUEL HEULLAND, ENGINYER

VEREDICTE

Es replanteja profundament com pot ser una piscina lúdica privada, apostant clarament per les formes naturals, cosa que obliga els dissenyadors a cercar solucions constructives diferents al catàleg habitual.

DESCRIPCIÓ

Piscina que recrea l’entorn de mar, sorra i pedres que l’envolta. El vas de la piscina està construït sobre una làmina impermeable de cautxú EPDM en contacte amb el terreny, coberta amb una mescla d’àrids naturals aglomerats amb resines d’altes prestacions. Aquesta estructura és més lleugera i menys invasiva que una de formigó tradicional. Pendents suaus, una illa al mig de la piscina, i sorres i graves en diferents colors contribueixen a que la piscina s’integri en el seu entorn.

 

.