Rehabilitació de piscina

PREMI

REHABILITACIÓ D’UNA PISCINA MUNICIPAL. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, BARCELONA (ES)

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA; CONSTRUCCIONES COTS I CLARET SL, CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CONDAL SA; JORDI CARRERAS GÜELL, ROSER OLLÉ SIMÓ, ARQUITECTES, ELÍES SANS ESPADA, ARQUITECTE TÈCNIC

VEREDICTE

Aquesta rehabilitació ha suposat una autèntica millora respecte la piscina existent, tant a nivell tecnològic com arquitectònic. Marca una línia molt vàlida a seguir en casos semblants on l’objectiu sigui millorar la sostenibilitat, el confort de l’usuari i la qualitat de l’aigua.

DESCRIPCIÓ

Rehabilitació integral en la qual s’ha intervingut en el vas, en el tancament arquitectònic i en les instal·lacions. Per acabar amb les pèrdues de l’antic vas, s’ha fet servir com a encofrat per a un de nou de menys fondària. El tancament nou soluciona els problemes de falta d’aïllament de l’anterior. L’equip de desinfecció s’ha substituït per una combinació d’electròlisi salina amb ultraviolats, i també s’ha actualitzat el sistema de climatització i deshumidificació, que ara compta amb recuperació de calor.

 
MENCIÓ

REHABILITACIÓ D’UNA PISCINA RESIDENCIAL 1512. LLAFRANC, GIRONA (ES)

GRUP ESCRIVÁ INTERIORS; NEDA POOL & SPA

VEREDICTE

Amb aquests intervenció s’ha mantingut les principals virtuts de la piscina existent i s’ha sotmès a una sensible i notable posada al dia, tecnològicament i formalment.

DESCRIPCIÓ

Rehabilitació en la qual s’ha reduït la profunditat del vas, s’ha instal·lat un nou sistema desbordant perimetral i una coberta automàtica amb calaix integrat. També s’ha substituït l’antic sistema de desinfecció per un equip d’electròlisi salina, i l’enllumenat per un de LEDs.

.