Sostenibilitat

 


P26) Oxidine Microfiltración Cerámica PREMI

Microfiltración cerámica piscinas

VEREDICTE

Proposa un sistema de filtrat de l’aigua radicalment nou respecte a l’oferta convencional del mercat i que aconsegueix estalvis notables de l’aigua, de desinfectant i de consum elèctric. Les novetats no es limiten al medi de filtrat pròpiament dit, sinó que també inclouen un doble sistema de neteja, físic i químic, que no obliga a parar el filtre per complet. I en un equip que funciona de manera completament automàtica, més compacte i que optimitza l’espai.

DESCRIPCIÓ

Sistema de filtración automática que emplea una membrana cerámica que consigue un grado de filtración de 3 micras.
Aquesta eficiència de filtrat redueix la matèria orgànica, urea i altres materials que fomenten la formació de clor combinat i THMs. Disposa de procés de neteja automàtic utilitzant aire i aclarit amb aigua que només consumeix 75 l per rentat. És un sistema totalment automàtic que redueix les necessitats d’intervenció dels operaris i permet realitzar les maniobres i el registre de dades a través d’internet.

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
www.oxidine.net


P42) Mallor panel aislante MENCIÓ

Aislamiento térmico por el interior de piscinas Mallor

VEREDICTE

Sistema constructiu apte tant a la construcció a la construcció de piscines de nova planta com a la rehabilitació, que prima la millora de l’aïllament tèrmica del vas i sense afegir una sobrecàrrega significativa. Presta atenció als diferents punts de la piscina potencialment conflictius i admet tot tipus de revestiments. Respon als diferents problemes geomètrics amb peces fabricades a mida.

DESCRIPCIÓ

Panell composite que incrementa l’aïllament tèrmic del vas de la piscina.
Els panells estan dissenyats per instal·lar-se a l’interior del vas i tenen un nucli aïllant amb cares exteriors reforçades amb fibra de vidre, llestes per rebre el revestiment. A més de millorar l’eficiència energètica de la piscina, els panells aconsegueixen desacoblar els moviments i dilatacions estructurals que causen fissures, filtracions i despreniments del revestiment.

CARLOS MALLOR SL
www.carlosmallor.es


image description MENCIÓ

Freepool

VEREDICTE

Uneix el sistema de desinfecció per ultraviolats, la producció de ions d’oxigen com desinfectant residual, més l’ús de CO2 per estabilitzar el pH de la piscina. L’ús combinat d’aquestes tecnologies fa que es reforcin mútuament, aconseguint un aigua de qualitat sense aportació de químic.

DESCRIPCIÓ

Sistema per al tractament i desinfecció de l’aigua en piscines públiques que minimitza els efectes adversos sobre la pell, ulls i sistema respiratori dels usuaris.
Per a la desinfecció fa servir tecnologia Neolysis que combina UV amb electròlisis de baixa salinitat; i per a corregir el pH usa el sistema GVG que injecta CO2 d’alta eficiència. Evita completament la necessitat d’afegir productes clorats i redueix en un 75% la concentració d’oxidants, i en un 20% les cloramines combinades en l’aigua.

FLUIDRA SA
www.fluidra.com


P10) Elecro Quantum DIPLOMA DE SELECCIÓ

Quantum

VEREDICTE

Sistema de desinfecció d’aigua que combina els ultraviolats amb la fotocatàlisi i aconsegueix una solució apta per piscines privades on es busca reduir la càrrega química, un baix consum elèctric i un manteniment simplificat.

DESCRIPCIÓ

Sistema de desinfecció de l’aigua basat en l’oxidació fotocatalítica.
La llum UV inunda la cambra de reacció i forma radicals hidroxil altament oxidants que ataquen bacteris, virus i fins i tot la urea. Tant l’OH com l’O² només existeixen durant uns pocs nanosegons, així que l’esterilització es produeix dins de la pròpia unitat. Equipen llums UV de 9000 h de vida, interruptor de flux i un sistema de dosificació opcional per a administrar controladament productes com el peròxid d’hidrogen.

ELECTRO ENGINEERING LTD
www.elecro.co.uk

 

.