PREMIS 2011

Els Premis Piscina BCN 2011 a la innovació i la sostenibilitat que promou el Saló Piscina BCN i l’organització tècnica de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la construcció de Catalunya, ha convocat els premis:

Productes exposats al Saló: Premi a la innovació; Premi a la sostenibilitat.

Instal·lacions en ús: Premi piscina residencial, Premi al centre wellness, Premi a la piscina esportiva recreativa.

VEREDICTES

Productes exposats al Saló

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT

Instal·lacions en ús

PISCINA RESIDENCIAL

CENTRE WELLNESS

PISCINA ESPORTIVA RECREATIVA

LLIURAMENT DE PREMIS

JURAT

Josep Sánchez Ferré, Arquitecte com a President.

Jesús del Barrio, Cap de l’Area de Projectes d’Arquitectura Esportiva del Consell Superior d’Esports , President de la secció espanyola del  IAKS, Associació Internacional per a Instal·lacions Esportives Recreatives;  Mariano Bordas Mon, Cap de la Secció Tècnica del Servei d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport, Jordi Parés Grahit, Enginyer Industrial;  que actuen com a vocals.

Josep Ramon Fontana, Director del Servei de Prospectiva i Vigilància Tecnològica del Imat, com a secretari.

BASES