PREMIS 2013

Els Premis Piscina BCN 2013 a la innovació i la sostenibilitat que promou el Saló Piscina BCN i l’organització tècnica de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la construcció de Catalunya, ha convocat els premis:

Productes exposats al Saló: Premi a la innovació; Premi a la sostenibilitat.

Instal·lacions en ús: Premi piscina residencial, Premi al centre wellness, Premi a la piscina esportiva recreativa.

VEREDICTES

Productes exposats al Saló

INNOVACIÓ

SOSTENIBILITAT

Instal·lacions en ús

PISCINA RESIDENCIAL

CENTRE WELLNESS

PISCINA ESPORTIVA RECREATIVA

LLIURAMENT DE PREMIS

JURAT

Joaquim Pujol, Arquitecte com a President.

Jesús del Barrio, Cap de l’Area de Projectes d’Arquitectura Esportiva del Consell Superior d’Esports , President de la secció espanyola del IAKS, Associació Internacional per a Instal·lacions Esportives Recreatives; Mariano Bordas Mon, Cap de la Secció Tècnica del Servei d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport, Andreu Corominas, Enginyer de la Oficina d’Equipaments Esportius del Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona; que actuen com a vocals.

Josep Ramon Fontana, Cap del Servei de Prospectiva de l’ITeC, Institut de la Tecnologia de la Construcció de Catalunya, com a secretari.

BASES